AKZ


(0575) 514 275
Polsbroek 156
Zutphen

Een medewerker meldt zich ziek. Wat nu?

Bij verzuim van een medewerker helpt 'MVO personeel en verzuim' je bij de begeleiding van de medewerker en het uitvoeren van het re-integratietraject.
Hierbij wordt aan de wettelijke verplichtingen voldaan en wordt er naar gestreefd dat het verzuim zo kort mogelijk zal zijn.

Ook kan 'MVO personeel en verzuim' zorgen voor; arbeidsovereenkomsten, aanzeggingen, adviezen, vaststellingsovereenkomsten, begeleiding bij gesprekken als - bijvoorbeeld- een verstoorde arbeidsrelatie, voortgang verbetertraject, sollicitatieprocedures maar ook bij functioneringsgesprekken.

Verder is het leveren van een personeelshandboek, verzuimreglement, contacten onderhouden met het UWV of andere partijen en nog vele zaken en taken meer, mogelijk.

Ivonne van der Hoek
Adviseur personeel en verzuim

0575 - 514 275


Neem contact met ons op

Bedrijven

 Bedrijven

Aangiftes, budgettering of advies, administratie, salarisadministratie of fiscale aangelegenheden? Administratiekantoor Zutphen regelt het voor je!

Lees meer