AKZ


(0575) 514 275
Polsbroek 156
Zutphen

Informatie
Administratie Kantoor Zutphen (AKZ), streeft ernaar de informatie op deze website zo compleet, toegankelijk en actueel mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunt u dan ook geen rechten ontlenen. AKZ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie die wij op www.akz.nl aanbieden.

Toegankelijkheid
AKZ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbereikbaarheid van www.akz.nl.

Links
Op de website van AKZ kunt u doorklikken naar websites van andere organisaties. AKZ is niet aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van informatie op deze websites.

Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Particulier

 Particulier

Ook voor particulieren is AKZ een ontzorger op het gebied van fiscaliteiten, aangifte inkomstenbelasting, teruggaven, toeslagen, advisering, erven en schenken, samenwonen en trouwen, aankoop woning, lijfrentes.

Lees meer