AKZ


(0575) 514 275
Polsbroek 156
Zutphen

Aangiftes, administratie, budgettering of advies; AKZ regelt het!

Hieronder staat een greep uit onze dienstverlening.

 • verzorgen financiële administratie (geheel of gedeeltelijk)
 • opstellen (geconsolideerde) jaarrekeningen
 • verstrekken adviezen
 • begeleiding bij financiering
 • accountantsverklaringen
 • opstellen ondernemingsplan
 • begrotingen en / of prognoses opstellen
 • planning en budgettering
 • fiscale advisering
 • verzorgen inkomstenbelasting
 • verzorgen omzetbelasting
 • verzorgen loonbelasting
 • verzorgen vennootschapsbelasting
 • advisering bij bedrijfsopvolging, - overname of fusie
 • advisering ondernemings- en/of rechtsvorm
 • startersbegeleiding

Wij komen indien gewenst op locatie of voeren periodieke controles uit.

Salarisadministratie

Iedere ondernemer krijgt te maken met salarisadministratie. Dit is een vak op zich en is voortdurend onderhevig aan wet- en regelgeving of andere wijzigingen.
AKZ zorgt ervoor dat je iedere maand weet waar je aan toe bent; denk hierbij o.a. aan afdrachten van de diverse premies en loonheffingen. En de medewerkers ontvangen iedere maand een helder overzicht van hun inkomen.

Personeel en verzuim

Je hebt personeel maar eigenlijk onvoldoende kaas gegeten van alle wet- en regelgeving of je hebt gewoon geen tijd of zin om je daar in te verdiepen. Ook dan kun je bij AKZ terecht voor je vragen.
Denk hierbij aan het opstellen van een arbeidscontract maar ook aan de begeleiding van een arbeidsongeschikte medewerker, opstellen van een personeelshandboek of het met je meedenken in bepaalde kwesties.

Voor meer informatie over onze personeelsdienst klik hier.

Neem contact met ons op

Personeel en verzuim

 Personeel en verzuim

Je hebt personeel maar eigenlijk onvoldoende kaas gegeten van alle wet- en regelgeving of je hebt gewoon geen tijd of zin om je daar in te verdiepen. Ook dan kun je met je vragen terecht bij AKZ.

Lees meer